Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Studio Maruška d.o.o.(u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima, kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnička prava i poslovni odnos između prodavca i potrašača.

 

Odustanak od kupovine Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Iznos izvršene kupovine se kupcu, koji je odustao od kupovine, uplaćuje isključivo na tekući račun kupca.

 

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SStudio Maruška d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili da uplaćena sredstva vrati kupcu na tekući račun.

 

Reklamacije, žalbe, i primedbe (na artikle koji su predmet online kupovine) potrošači mogu izjaviti slanjem na elektronsku adresu info@maruska.rs, na broj telefona 032381990 (radnim danima od 8 do 16 časova) i redovnom poštom na adresu Topalovića 10, 32212 Preljina, Čačak.

 

Prodavac će u roku od dva radna dana potvrditi da je reklamacija primljena.U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

Loading ...